งดเหล้าอีสานบน ถอดบทเรียนสงกรานต์

โดย
| |
อ่าน : 2,355

ประชาคมงดเหล้า 12 จังหวัดอีสานตอนบน ผนึกพลังถอดบทเรียนสงกรานต์ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้

งดเหล้าอีสานบน ถอดบทเรียนสงกรานต์

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 ณ กรีน โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน โดยการนำของ นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ได้จัดประชุมประชาคมงดเหล้า 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อถอดบทเรียน การจัดงานสงกรานต์ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีภาคีเครือข่ายจังหวัดที่รับทุนสนับสนุนการจัดงานร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยประชาคมงดเหล้าจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุน

นายนิรุจน์ อุทธา นายนิรุจน์ ยังได้เปิดเผยว่า ประชาคมงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการจัดงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคล ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประชาคมงดเหล้าแต่ละจังหวัดจะได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา และจะจัดให้มีกิจกรรมเชิดชูคนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต ครอบครัวต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา และองค์กรต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมคติ สังคมแห่งความอยู่ดีมีสุข ต่อไป
 เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ 
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม