ผุดถนนแห่งรอยยิ้ม 5 สาย ลดปัญหาจราจร

โดย
| |
อ่าน : 3,579

ภาคเอกชนจับมือภาครัฐและภาคีเครือข่ายผุดถนนนำร่อง 5 ภูมิภาค 5 เส้นทาง เป็นถนนแห่งรอยยิ้มช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทั้ง 5 จังหวัด เป็นต้นแบบของผู้ขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎจราจร ตำรวจหนุนช่วยแบ่งเบาภาระ

ผุดถนนแห่งรอยยิ้ม 5 สาย ลดปัญหาจราจร

วันที่ 5 มิ.ย.2555 ที่โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม (smiling road) ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมทางหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะทำงานโครงการสนับสนุนดำเนินงานป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนำร่อง (สอจร) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (ศวปถ) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ait) เพื่อปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนำร่อง (สอจร) กล่าวว่า จากตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนวันละ 25-30 คน หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 1 คน ซึ่งยังไม่รวมผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 5,000 ราย หรือแม้แต่ผู้ป่วยโรค hiv วัณโรค และโรคมาเลเรีย 3 โรคนี้รวมกันยังไม่เท่าการสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการดำเนินงานโครงการถนนแห่งรอยยิ้มจะเป็นอีกโครงการที่สำคัญที่จะช่วยจุดประกาย และขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้แนวทางการทำงานที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งใน 3 ด้านหลัก คือ ความเข้มแข็งในเชิงนโยบายควบคู่กับการร่วมมือจากภาคประชาสังคมด้วยการอาศัยองค์ความรู้จากภาควิชาการเพื่อเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง คน รถ และสภาพแวดล้อม ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ผุดถนนแห่งรอยยิ้ม 5 สาย ลดปัญหาจราจร

พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป. 31) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั้ง 5 จังหวัด เป็นต้นแบบของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมการขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎจราจรอีกด้วย

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้าฯ กล่าวว่า โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน (decade of road safety : time for action) และสังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society) ด้วยการสร้างสรรค์โครงการต้นแบบ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” (smiling road) ภายใต้แนวคิดถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนหรือ eco safety road เป็นการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยงอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้ม ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำถนนใน 5 ภูมิภาค 5 เส้นทางได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ บริเวณวงเวียนหน้าสนามกีฬาเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี บริเวณข้างโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ภาคกลาง จ.สมุทรปราการ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณทางแยกศรีโสธร - ศรีโสธรใหม่ - เทพคุณากร และภาคใต้ ที่จ.ชุมพร บริเวณทางเข้าปากน้ำชุมพร (เขามัทรี) โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555

ผุดถนนแห่งรอยยิ้ม 5 สาย ลดปัญหาจราจร ผุดถนนแห่งรอยยิ้ม 5 สาย ลดปัญหาจราจร

สำหรับการดำเนินงานถนนแห่งรอยยิ้มนั้น จะอาศัยหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน (traffic engineering ) และภูมิสถาปัตย์ (landscape architecture) ซึ่งนำองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (road safety) โดยจะประยุกต์ใช้วงเวียนในถนนของชุมชน (roundabout) เพื่อลดความเร็ว และการติดตั้งแถบสะเทือนไหล่ทาง (longitudinal rumble strips) เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าและเกิดความง่วง พร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจราจรและส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนไปสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (environment) จะเลือกใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้สี “photo catalytic” ซึ่งจะช่วยดูดอากาศเสียเปลี่ยนเป็นอากาศดี โดยการช่วยปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจน ช่วยให้ชุมชนได้รับอากาศที่ดี การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่มีความ สามารถในการดูดซับสารประกอบอินทร์ย์ไอระเหย (vocs) จากรถยนต์ได้ ขณะเดียวกันในแง่ความสวยงามของทัศนียภาพจะมีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต้นไม้มีคุณสมบัติในการช่วยลดค่ามลพิษทางอากาศได้ โดยคำนึงถึงภูมิสถาปัตย์ทางถนนที่เหมาะสมกับการจราจรอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้ม ด้วยการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการถนนแห่งรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงถนน การร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชุน การนำวัสดุอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวงเวียนและโดยรอบของถนนฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาของคนในชุมชนเอง
ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม