MOU เชิงดอย จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 3,173

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ลงนาม mou ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย ใน โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามแนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ สร้างต้นแบบตำบลแห่งการการเรียนรู้ ขยายผลสู่เครือข่ายอีก 20 กว่าตำบล

mou เชิงดอย จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนสุขภาวะ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. และ น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (mou) โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามแนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างฐานการเป็นตำบลแม่ข่าย ขยายผลสู่เครือข่ายอีก 20 กว่าตำบล ที่มาลงนามร่วมกัน
ที่มา: เว็บไซต์ปันสุข สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม