เด็กนครพนม งดเหล้า รู้คิด มีจิตสาธารณะ

โดย
| |
อ่าน : 2,987

ชุมนุมเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ l ก ฮ” เชิญชวนเยาวชนร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แก่เยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ

เด็กนคร งดเหล้า รู้คิด มีจิตสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นายชูชีพ มณีพรรณ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการเปิดตัว ชุมนุมเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ l ก ฮ” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ชุมนุมฯ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนเยาวชนเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แก่เยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ

โดยการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายใน กายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
  


เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม