สุพรรณบุรี ฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่น้อย รุ่นที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 3,062

จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่น้อยรุ่นที่ 2  ในขณะที่มีนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-15 ปี ขับขี่รถยนต์จักรยนต์อยู่บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก

สุพรรณบุรี ฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่น้อย รุ่นที่ 2

นายพิสิฐ พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กล่าวว่า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในการฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่น้อย ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมในอนุญาตขับขี่น้อย จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ในการเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีความรู้ด้านกฎจราจร ด้านความปลอดภัย ทักษะการขับขี่ ตลอดจนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ที่ยังไม่สามารถขอใบอนุญาตขับขี่ได้ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง พร้อมทำใบอนุญาตขับขี่จริง
     ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม