คนไทยกินน้ำตาลเกินมาตรฐานเสี่ยงโรคอ้วน

โดย
| |
อ่าน : 1,675

 

คนไทยกินน้ำตาลเกินมาตรฐานเสี่ยงโรคอ้วน

 

ทญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ตัวแทนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยรับประทานน้ำตาลสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์ การอนามัยโลกแนะนำถึง 3 เท่า การศึกษายังพบว่า แหล่งอาหารที่ให้น้ำตาลเป็นหลักคือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ วัยรุ่น รายงานขององค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ประเทศต่างๆ พิจารณาการใช้มาตรการทางภาษีอาหาร เพื่อจัดการกับวิกฤตโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมัน โซเดียม และพลังงานสูง ซึ่งมีความสัมพันธ์ชัดเจนต่อความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ หลักฐานทางวิชาการยืนยันให้เห็นว่าระบบภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ผลและมีความคุ้มค่า และยังเป็นสิ่งที่ทำได้ ข้อมูลวิชาการจากต่างประเทศแสดงให้เห็นว่ารัฐหรือประเทศที่มีการเก็บภาษีอาหารและเครื่องดื่มพลังงานสูงจะมีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนน้อยกว่า และยังทำให้รัฐได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้เพิ่มภาระแก่ประชาชนอย่างที่อุตสาหกรรมน้ำอัดลมกล่าวอ้าง

ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ กล่าวว่า การปรับปรุงภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ทั้งน้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่นๆ ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการมาก ที่สุดก่อนจะขยายไปหาอาหารประเภทอื่นๆ เมื่อเทียบกับประเทศ อื่นๆ แล้ว น้ำอัดลมในประเทศไทยมีราคาถูกมาก และยังมีความ หวานมากกว่าอีกหลายประเทศ ยี่ห้อที่หวานมากเป็นยี่ห้อที่ครองตลาดสูงสุดในแต่ละกลุ่ม หากขึ้นราคาน้ำอัดลมจะทำให้การบริโภค ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม