ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบงดเหล้า-บุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,185

ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบงดเหล้า-บุหรี่

เครือข่ายงดเหล้า อีสานตอนบน จับมือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น พัฒนาสภาเยาวชนสู่องค์กรเยาวชนต้นแบบงดเหล้า – บุหรี่

นางอุษา หงส์กาญจนกุล วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นางอุษา หงส์กาญจนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ซึ่งมีการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวในรายงานการดำเนินโครงการว่า การดำเนินโครงการจะดำเนินโครงการจำนวน 5 รุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนการจาก เครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำเยาวชนในระดับตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในระดับอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ รุ่นละ 150 คน

นายศุภฤกษ์ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ที่มีคุณธรรมประจำใจ มีจิตสาธารณะ และเป็นต้นแบบในการทำความดี เพื่อสังคม และเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดปลอดเหล้า – บุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุขต่อไป
  
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม