สสส.ประชุมเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา

โดย
| |
อ่าน : 2,730

สสส.จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคง ปัญหาสังคม วัฒนธรรม หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกับกัมพูชาแบบยั่งยืน

ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร ที่ห้องพนมดงรัก 2 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร หัวหน้าโครงการจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกล่าวถึงแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกับกัมพูชา โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถดำเนินการโดยอำนาจรัฐจากส่วนกลางโดยลำพัง เพราะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศคนในพื้นที่ชายแดน จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเสมอดังนั้นการสร้างเสริมศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชามีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น(การทูตภาคประชาชน) ควบคู่ไปกับส่วนกลางที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

โดยจะมีการจัดอบรม 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อ.เมือง  อ.ปราสาท วันที่ 19-21 ก.ย.55 รุ่นที่ 2 อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก วันที่ 15-17 ต.ค.2555 รุ่นที่ 3 อ.สังขะ อ.บัวเชด วันที่ 5-7 พ.ย.2555 ผู้ที่จะเข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สายปกครอง 30 คน สายวัฒนธรรม 10 คน สายสื่อ 10 คน สายองค์กรและหน่วยงาน 10 คน รวมอบรมรุ่นละ 60 คน  สิ่งที่จะได้รับผู้ที่อบรมจะมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคง ปัญหาสังคม วัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น (การทูตภาคประชาชน) ควบคู่ไปกับส่วนกลาง ทำให้คนในพื้นที่ชายแดนมีความสุขมากขึ้น นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา นำไปสู่สังคมชายแดนอยู่สบาย โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ ความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน




ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม