เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

โดย
| |
อ่าน : 2,236

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา ยกระดับ “วัดคลองแห” สู่ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนาโดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 17 รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม

บ่ายวันเดียวกัน คณะทำงานได้ไปร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นและเรื่องเล่าจากเจ้าอาวาสวัดคลองแห พระครูปลัดสมพร ฐานธัมโม พร้อมกับคณะกรรมการวัด เพื่อประมวลความเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์เพื่อสังคมในมุมมองของคนทั่วไป เป็นที่น่ายินดีที่มีคณะกรรมการมาร่วมพูดคุยหลากหลายประเด็นที่วัดทำงานกับสังคม บรรยากาศในการฟังและเล่า เหมือนผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นเรื่องเล่าที่ควรแก่การนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆ รู้ต่อไป อาทิ การหนุนเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา จิตอาสา วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ กีฬา การแพทย์ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, การสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์ในการเรียนรู้และทำกิจกรรม และการจัดแบ่งพื้นที่วัดเพื่อตอบโจทย์สังคมเช่น เศรษฐกิจ(ตลาดน้ำ) ชุมชน(ลานวัฒนธรรม-กีฬา)และศาสนา(โคกนกคุ่ม)เรื่อง: ธรรมาวตาร
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า     

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม