เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

โดย
| |
อ่าน : 2,359

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา ยกระดับ “วัดคลองแห” สู่ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนาโดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 17 รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม

บ่ายวันเดียวกัน คณะทำงานได้ไปร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นและเรื่องเล่าจากเจ้าอาวาสวัดคลองแห พระครูปลัดสมพร ฐานธัมโม พร้อมกับคณะกรรมการวัด เพื่อประมวลความเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์เพื่อสังคมในมุมมองของคนทั่วไป เป็นที่น่ายินดีที่มีคณะกรรมการมาร่วมพูดคุยหลากหลายประเด็นที่วัดทำงานกับสังคม บรรยากาศในการฟังและเล่า เหมือนผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นเรื่องเล่าที่ควรแก่การนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆ รู้ต่อไป อาทิ การหนุนเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา จิตอาสา วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ กีฬา การแพทย์ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, การสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์ในการเรียนรู้และทำกิจกรรม และการจัดแบ่งพื้นที่วัดเพื่อตอบโจทย์สังคมเช่น เศรษฐกิจ(ตลาดน้ำ) ชุมชน(ลานวัฒนธรรม-กีฬา)และศาสนา(โคกนกคุ่ม)เรื่อง: ธรรมาวตาร
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า     

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ชาวชนบท  กลยุทธ์บริษัทบุหรี่  เจาะโครโมโซม  พุทธชยันตี บางแค ครอบครัวอบอุ่น ศาสนา ไอเดีย  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  โครงการประกวดการแข่งขัน พัฒนาแอพพลิเคชั่น  เปิดพื้นที่ทางสังคม  กินเหล้า  ของที่หมดประโยชน์ใช้สอย  ภูมิคุ้มกันโรค  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  พิธีกรรม  ฟันหัก  กระเช้าสีเขียว  ประหยัดน้ำ  ธรรมชาติบำบัด  ลดการบริโภคเกลือ  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  โรคตับ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม