เกษตรพันธสัญญา ใครอิ่ม ใครอด?

โดย
| |
อ่าน : 4,973

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เผย “ภาคธุรกิจ” ขูดรีด “เกษตรกร” ผ่านข้ออ้าง “เกษตรพันธสัญญา” วอนรัฐบาลทำตามสัญญา แก้ปัญหาเร่งด่วน เตรียมจัดสัมมนา “เกษตรพันธสัญญา ใครอิ่ม ใครอด?” 26-27 มิ.ย.นี้ ตีแผ่ปัญหาความไม่เป็นธรรม 

“เกษตรพันธสัญญา ใครอิ่ม ใครอด?”

นายไพสิฐ พานิชย์กุล นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การวิจัยพบว่าเกษตรพันธสัญญา ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ แต่ "สัญญา" ดังกล่าว กลับกลายมาเป็นเครื่องมือในการขูดรีดเกษตรกร ทั้งๆที่สัญญาที่ทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขเกษตรพันธสัญญานั้นไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาของบริษัทและยังแอบแฝงด้วยเล่ห์กลบางอย่างของบริษัทที่เข้ามาทำสัญญากับเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรยิ่งทําตามสัญญาก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ทางรอดของเกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มและมีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยต้องคิดบนพื้นฐานความเป็นไปได้ของข้อสัญญาต่างๆ ก่อนการทำสัญญากับบริษัทต่างๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์จากบริษัทเจ้าเล่ห์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม เกษตรพันธสัญญายังมีข้อดีอยู่มาก หากนำไปใช้อย่างถูกวิธี และไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิก เพราะถ้าทำอย่างถูกต้อง และบริษัทดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามสัญญากับเกษตรกร เกษตรพันธสัญญาก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

นายไพสิฐ พานิชย์กุล นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เกษตรกรหลายรายตัดสินใจเข้าทำสัญญาด้วยความคิดว่าเหมือนเป็นการซื้อหวยเพราะ ข้อสัญญาต่างๆ และการโฆษณาจูงใจเขาให้เห็นแต่ผลประโยชน์ที่จะได้ ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเกษตรกรให้มากขึ้น โดยใช้ตัวสัญญาเป็นเครื่องมือจัดความสัมพันธ์และแบ่งปันผลประโยชน์ คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่ต้องอิงกับต่างประเทศ และที่สำคัญจำเป็นต้องพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนมารับใช้ในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมด้วย” นายไพสิฐ กล่าว

นายอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานคณะทำงานเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา กล่าวว่า ในวันที่นายกรัฐมนตรีมาประชุม ครม.สัญจรที่เชียงใหม่ ได้มีการเรียกร้องให้รัฐตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกษตรพันธสัญญา โดยมี รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน โดยหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมรับฟังข้อเรียกร้องเกษตรกรและพัฒนากลไกระดับท้องถิ่นต่อไป และเพื่อให้ระบบเกษตรพันธสัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง และให้เกษตรกรหลุดพ้นจาการขาดอำนาจต่อรอง เกิดการแก้ปัญหาตลาดสินค้าจากกลไกภาครัฐอย่างแท้จริง  ตลอดจนควรต้องมีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ เครือข่ายจะจัดการสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 26-27มิถุนายน 2555ที่ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อระดมข้อมูลจากการศึกษา และแง่มุมทางวิชาการทั้งด้านกฎหมาย และผลกระทบเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และข้อเท็จจริงจากวิถีชีวิตเกษตรกรที่เกิดภายใต้ระบบการผลิตแบบพันธสัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอและทางเลือกที่เป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อนําไปใช้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา : team content www.thaihealth.or.th

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  รถไขลาน  บงการ  การยืน  เครื่องมือสร้างสุข  ตาแดง  แผนงานความมั่นคงทางอาหาร  ช่วงอายุ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ความมั่นคงทางอาหาร จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ครัวชุมชน อาหาร วิกฤติขาดแคลนอาหาร  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ทริปเขาใหญ่ ใจสู้หรือเปล่า ตัดต่อจูนอัพ ปรับตั้งเกียร์ไม่ยาก หุ่นดีแบบถาวร ทำอย่างไร ปั่นไปกิน เทศกาลอาหารเจ รวมพลคนจักรยานครั้งยิ่งใหญ  ใช้เวลาว่าง  บัตรประกันสังคม  เว็บโป๊  นโยบายสังคม  งานประดิษฐ์  ผิวหนังอักเสบ  รองปลัดกระทรวงการคลัง  ชวนคนไทยใส่ใจ  เทศกาลตุรษจีน  เรตติ้ง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม