ชูแผนเด็กทำผิดให้โอกาสบำบัด

โดย
| |
อ่าน : 1,528

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร้วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1 พัฒนาโปรแกรมการบำบัดที่เหมาะสมและให้โอกาสเด็กที่ทำผิดครั้งแรก

นายธวัชชัย ไทยเขียวนายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จากการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก มีสมาชิก 23 ประเทศ จากนี้จะทำให้เกิดการต่อยอดการทำงาน มีนโยบาย กฎหมายเข้มแข็งเข้าไปช่วยประเทศอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนงบจากสถาบันนานาชาติ ในการพัฒนาโปรแกรมนำมาใช้กับเด็ก

น.ส.ทองพูล บัวศรี ด้าน น.ส.ทองพูล บัวศรี มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กล่าวว่า กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กของไทยจะเป็นตัวอย่างให้ประเทศที่ยังไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องโปรแกรมการบำบัดเด็กที่กระทำผิด ซึ่งกรมพินิจฯ พัฒนาขึ้นให้เด็กได้รับการบำบัดที่เหมาะสมและให้โอกาสเด็กที่ทำผิดครั้งแรก ฐานความผิดโทษไม่เกิน 5 ปี จะได้รับโอกาสเข้าโปรแกรมการพัฒนา โดยไม่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เชื่อว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ดีกว่าการลงโทษ
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม