สสส.เปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดทางเลือกเพื่อชาวเมืองลุง

โดย
| |
อ่าน : 3,362

สสส.พัทลุงเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดทางเลือกสำหรับประชาชน เพื่อส่งเสริมระบบตลาด เปิดทุกวันศุกร์ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สสส.เปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดทางเลือกเพื่อชาวเมืองลุง

ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมือง พัทลุงวันที่ 9 ก.ค. 2555 นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการแผนบูรณาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เป็นประธานเปิดตลาดเขียวเมืองลุง และร่วมเสวนาในหัวข้อ “กินให้เป็นสุข หนุกแบบพื้นบ้าน” โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ

สสส.เปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดทางเลือกเพื่อชาวเมืองลุงสำหรับตลาดสีเขียว หรือตลาดนัดทางเลือกเมืองลุง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบตลาด ที่ผู้ผลิต ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการที่เป็นธรรม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อขยายแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชน และผลักดันสู่นโยบายระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน ภาครัฐ และนักวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งตลาดกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเผยแพร่ความรู้ และข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนและผู้สนใจทั่วไป โดยผ่านเวทีเสวนา และชุดนิทรรศการ ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยกระดับไปสู่การเกิดกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในอนาคต
ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม