สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

โดย
| |
อ่าน : 3,602

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดอบรมแกนนำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สร้างต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ในงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประชุมสัมมนาแกนนำนิสิตนักศึกษาเพื่อควบคุมยาสูบ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี  เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้มีการกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้มีบทบาทในเรื่องการควบคุมยาสูบต่างๆ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

โดยได้จัดให้มีการสัมมนา อบรมฝึกปฏิบัติแก่นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ในปี 2554 ประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้มีทัศนคติต่อการให้บริการเลิกบุหรี่และยังมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีสำนึกและตระหนักในหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ ให้กับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานควบคุมการบริโภคยาสูบต่อไป
ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม