งดเหล้าขอนแก่น จับมือ มข.สร้างเยาวชนทำความดีเพื่อขอนแก่น

โดย
| |
อ่าน : 2,808
งดเหล้าขอนแก่น จับมือ มข.สร้างเยาวชนทำความดีเพื่อขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตอน “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้” ภายใต้โครงการทำความดีเพื่อ มข.รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

นายนิรุจน์ อุทธานายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสององค์กรที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด

"นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 80 พระชันษา และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำในด้านการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่และสิ่งเสพ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เกิดแนวคิดในการทำโครงงานคุณธรรม ที่เน้นด้านการลด เลิกพฤติกรรมเสี่ยงสิ่งเสพติด และเพื่อการเรียนรู้กระบวนการ ในการทำกิจกรรมด้านการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด เพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนการทำโครงงานคุณธรรม จากโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 4 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทุน จำนวน ทุนละ 35,000 บาท" นายนิรุจน์ กล่าว
เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม