สป.เตือนระวังนักดื่มหน้าใหม่เพิ่ม

โดย
| |
อ่าน : 2,724

สป.เตือนระวังนักดื่มหน้าใหม่เพิ่ม

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตือนการเจรจาเหล้าใน fta ยุโรป-ไทย หวั่นส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ที่อาคารรัฐประศาสนภัคดี สำนักสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) ในเวทีสัมมนา “นโยบายแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตเยาวชนไทย” รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานเกี่ยวเนื่องด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) กล่าวว่า ข่าวการเดินทางไปยุโรปของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่สนใจเปิดการเจรจาการค้า fta กับยุโรป นั้น สป.ได้ศึกษาและจัดฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า ไทยต้องเจรจาอย่างฉลาดโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะส่งผลเสียด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

รศ.ดร.จิราพร กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมสัมมนามีข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ 1.การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการเจรจาการค้า โดยให้ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการที่จะไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นรายชื่อสินค้าในการเจรจาการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. เร่งผลักดันอนุบัญญัติกฎหมายห้ามร้านค้าเหล้า 500 เมตรรอบสถานศึกษา และห้ามขายเหล้าปั่น ประการที่สาม เพิ่มภาษีสรรพสามิตสุรา โดยเพิ่มอัตราภาษีให้เต็มเพดาน และ3. การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามขายผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

นพ.ทักษพล ธรรมรังสีนพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า ในปัจจุบัน เยาวชนไทยต้องประสบกับพิษภัยน้ำเมาจนน่ากังวล การตายของเยาวชนอายุ 15-29 ปี ประมาณหนึ่งในสามนั้นมาจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหายังมีทิศทางเพิ่มขึ้นเพราะเยาวชนไทยกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ปีละประมาณ 250,000 คน นอกจากนี้ สุรายังเป็นประตูพาวัยรุ่นไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ทั้งการทะเลาะวิวาท และการใช้ยาเสพติด และปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สาเหตุสำคัญคือการที่เยาวชนถูกมอมเมารอบด้านจากกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา ทั้งการที่ราคาเครื่องดื่มถูกจนใครๆก็สามารถซื้อได้ หาซื้อสะดวกแม้อายุจะไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และการตกเป็นเหยื่อของโฆษณาและโฆษณาแฝง ที่พุ่งเป้าไปที่เยาวชนเพื่อหวังผลให้เป็นลูกค้าในระยะยาว

นพ.ทักษพล กล่าวเสริมว่า รายงานวิชาการของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปัญหาแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า ข้อมูลวิชาการยืนยันได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับโลกจนถึงทวิภาคี มีผลสำคัญต่อการพัฒนานโยบายการปกป้องสุขภาพของประเทศต่างๆ และยังชี้ให้เห็นตัวอย่างการประกาศจุดยืนในการปกป้องสุขภาพและสังคมโดยการแยกสุราและยาสูบออกจากข้อตกลงการค้าว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ทั้งนี้คงต้องวิงวอนผู้เกี่ยวข้องธุรกิจภาคส่วนอื่นๆให้แยกแยะประเด็นสินค้าที่ก่อความเสียหายแก่สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สินค้าบางอย่าง ยิ่งผลิต ยิ่งขาย ยิ่งใช้ ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่คงไม่ใช่สินค้าอย่างสุราและยาสูบ

นพ.สมาน ฟูตระกูล ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า หากร่างกฎหมายการจำกัดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้บังคับใช้จะเกิดผลดีต่อเยาวชนไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เป็นหลักการที่ได้ผลอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหา ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติสามารถดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีเวลาให้ผู้ประกอบการและร้านค้าปรับตัว

นางสาวอารีกุล พวงสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า การป้องกันดีกว่าการตามแก้ไขปัญหา โดยควรเน้นมาตรการที่ได้รับการรับรองแล้วว่าได้ผล โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่า การจำกัดการเข้าถึงสุรา ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีความคุ้มค่าสูงสุด นอกไปจากมาตรการทางภาษี และการควบคุมการโฆษณาอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ข้อเสนอและความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยที่กล่าวมา ได้นำเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบก่อนที่จะเร่งส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเพื่อให้ทันก่อนการตัดสินใจเปิดการเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม