เยาวชนคนอาสารวมพลังรักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

โดย
| |
อ่าน : 2,637
เยาวชนคนอาสารวมพลังรักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

ปิ๊งส์ จับมือ สถานีโทรทัศน์thai pbs และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนผลิต สปอตโทรทัศน์ หนังสั้น เพลงและดนตรีโฟล์คซอง และภาพถ่าย ในโจทย์ รักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

เยาวชนคนอาสารวมพลังรักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเราเมื่อวันที่ 21- 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โครงการปิ๊งส์ แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์thai pbs และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนผลิต 1.สปอตโทรทัศน์  2.หนังสั้น 3.เพลงและดนตรีโฟล์คซอง และ4.ภาพถ่าย ในโจทย์ รักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา โดยมีเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13-25 ปี เข้าร่วมกว่า 150 คน เข้าร่วมตามโครงการ สื่อ-ศิลป์ และคนอาสาเพื่อฐานทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า  ณ บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการปิ๊งส์แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า ตอนนี้โลกเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การให้เด็กและเยาวชนมาออกแบบสื่อเกี่ยวกับเรื่องฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านภัยพิบัติ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และคอรัปชั่น ในครั้งนี้นอกจากจะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่จินตนาการใหม่แล้ว เชื่อว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ไม่สร้างผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ที่มา: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม