สสม.เปิดตัวหนังสือแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ

โดย
| |
อ่าน : 3,666

สสม. เปิดตัว นวัตกรรมใหม่ของการศึกษาไทย “หนังสือแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ”

สสม.เปิดตัวหนังสือแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการเปิดตัว “หนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลาม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551” และส่งมอบหนังสือแบบเรียนให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชนมุสลิมและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง 30 แห่ง โดยมี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และตัวแทนจากหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เปิดเผยว่า แบบเรียนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 6 เล่ม โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ซึ่งพร้อมจะนำไปใช้ในโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศ

โครงการผลิตแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการวิถีอิสลามฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี 2552-2555 โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดตัวหนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลามฯ

สสม.เปิดตัวหนังสือแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ สสม.เปิดตัวหนังสือแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ

ซึ่ง รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และคณะฯ เป็นผู้ยกร่าง อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนของตัวแทนจาก เครือข่ายโรงเรียนเอกชนมุสลิมและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนรัฐบาลที่มีกลุ่มประชาชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ยังมีโครงการที่จะผลิตแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ ในวิชาอื่นๆ อีก
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม