สสส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมรมพยาบาลฯแนะใช้สื่อไอทีกระตุ้นการรับรู้ ปชช.

โดย
| |
อ่าน : 1,448

ผู้จัดการ สสส. ลงพื้นที่เยี่ยมภาคี ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย หารือการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน แนะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นการสื่อสารในพื้นที่             

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมภาคี "ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย" ที่ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและทีมงาน ให้การต้อนรับ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการจัดการปัญหา  และฝึกอบรมเผยแพร่ให้กับผู้นำชุมชน ไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สสส.ต้องการมาเยี่ยมเยียน และร่วมพูดคุยถึงแผนงานพยาบาลชุมชน ว่าควรใช้เครื่องมือเรียนรู้ตัวใด ที่ทำให้พยาบาลและชาวบ้านเกิดกระบวนการการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องราวปัญหารวมถึงการแก้ปัญหาให้ควบคู่กันไป และร่วมกันผลักดันนโยบายให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยชมรมพยาบาลฯ มีสื่อที่สามารถเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  ตนจึงอยากให้มีการพัฒนาด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร การเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ที่สำคัญชมรมพยาบาลฯ ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตอาสาเพื่อมาทำหน้าที่สานต่อนโยบายของชมรมพยาบาลฯ

ด้านนางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ผู้จัดการ สสส.มาเยี่ยมเยี่ยน ในครั้งนี้ เครือข่ายที่ทำงานร่วมกับชมรมพยาบาลฯ แบ่งออกเป็น 6 โหนดใน 41 พื้นที่ทั่วประเทศไทย ขณะนี้ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 61 พื้นที่แล้วซึ่งทุกพื้นที่ได้ผ่านการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้วทั้งสิ้น พยาบาลชุมชนที่ทำงานขณะนี้มีถึง 800 กว่าคน ล้วนมีทักษะและประสบการณ์อย่างมากในวิชาชีพ

นอกจากนี้ ชมรมพยาบาลฯ ยังได้ประดิษฐ์หุ่นสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนการตรวจหามะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคที่เกิดในผู้หญิง หุ่นสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมนี้นิยมมากในโรงพยาบาล เพราะมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 3 เท่า และยังมีการสาธิตการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การตรวจโรคด้วยตัวเองเป็นการป้องกันปัญหาเบื้องต้นที่ง่ายและดี  แผนงานนี้สอนให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีการใช้ชีวิต การป้องกันการเกิดโรค รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย

 

 

 

เรื่องโดย : ศศิวรรณ อาษา ทีมสื่อสารสาธารณะ สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม