เมืองตักสิลานคร ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 2,930

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำประชาชนชาวมหาสารคาม ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ทำความดีถวายในหลวง และแห่เทียนพรรษา พร้อมประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง รางวัลอีสานทองคำ”

เมืองตักสิลานคร ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชนชาวมหาสารคาม ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ทำความดีถวายในหลวง และแห่เทียนพรรษา ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันเปิดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ของจังหวัดมหาสารคาม ขึ้น โดยมีขบวนเทียนพรรษาเข้าร่วมพิธีแห่จำนวน 17 คุ้มวัด

เมืองตักสิลานคร ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เมืองตักสิลานคร ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนิน โครงการตักสิลานคร บวรรัฐ ลดละเลิกอบายมุข มาตั้งแต่ปี 2548 มีกิจกรรมสำคัญ คือ การรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 113,801 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงนามเลิกดื่มตลอดชีวิต 1,939 คน และในปี 2555 จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป้าหมายรณรงค์งดเหล้าโดยมีบุคคลต้นแบบที่ปฏิญาณตนเลิกเหล้าจำนวน 2,600 คน ครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้าหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว จำนวน 1,400 ครอบครัว และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุน 400 หน่วยงาน

นายวีระวัฒน์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบลดละเลิกอบายมุขตัวอย่าง จำนวน 10 คน นำข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องประชาชนร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมปฏิญาณตนลดละเลิกอบายมุข ทำความดีถวายในหลวง และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ของชาวคุ้มในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกจากสนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ไปตามถนนสายนครสวรรค์ และแยกไปตามคุ้มวัด เพื่อนำเทียนพรรษาไปทอดถวายตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 17 วัดต่อไป
เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม