จ.พะเยา เชิญชวนประชาชน งดเหล้าเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 3,977

จังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด 2600 องค์กร 2600 ครอบครัว 2600 คนต้นแบบ เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดทำโครงการจังหวัดนำร่องงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554 และร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ภายใต้แนวคิด 2600 องค์กร 2600 ครอบครัว 2600 คนต้นแบบ ด้วยการเอาชนะใจตัวเองในการเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงชื่อและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล โดยมีเป้าหมายคือ 2600 องค์กร 2600 ครอบครัว และ 2600 คน

โดยทางจังหวัดได้มีนโยบายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำความดีร่วมกัน ด้วยการประกาศรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ให้แต่ละหมู่บ้านรายงานชื่อและจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้ามายังจังหวัด ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์ที่ผ่านมานั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนเป็นหลัก จึงจะสามารถประสบความสำเร็จ

จากผลสำรวจของเอแบคโพลล์ พบว่า 9 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา(ระยะเวลา 3 เดือนต่อปี) ช่วยประหยัดเงินค่าเหล้าเบียร์อย่างน้อยรวมทั้งสิ้นประมาณ 171,000 ล้านบาท โดยมีคนที่ร่วมงดเหล้าร้อยละ 30 ของจำนวนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม