ชาวบ้านโนนผึ้ง ประกาศตน เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขทุกชนิด

โดย
| |
อ่าน : 3,906

 

ชาวบ้านโนนผึ้ง ประกาศตน เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขทุกชนิด

 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.55  ที่ผ่านมา ชาวหมู่บ้านโนนผึ้ง  ตำบลนาจิก  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์  “หมู่บ้านปลอดบายมุข งานบุญประเพณีปลอดเหล้า” ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนผึ้ง  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย   โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน  ซึ่งประกอบไปด้วย  แกนนำและชาว บ้านโนนผึ้ง   แกนนำและชาวบ้านในเขต ตำบลนาจิก  แกนนำตำบลทั้ง  62 ตำบล  นายอำเภอทั้ง  7 อำเภอ  กำนัน 56 ตำบล  พระสงฆ์  เครือข่ายเยาวชน  และภาคีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้  คือ  เพื่อปฏิบัติบูชาเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2600  แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อปฏิบัติบูชาเนื่องในวโรกาส  84  พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ 80  พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ   และเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  ตามธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญ  ซึ่ง จังหวัดอำนาจ เจริญ  ได้มีการประกาศ “ธรรมนูญประชา ชน  คนอำนาจ”  ไปแล้ว  และในภาระกิจตามธรรมนูญนั้น  จะ ต้องมีเรื่องของการรณรงค์งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่ทุกตำบลจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 2 งาน  (ในธรรมนูญประชาชน ฅนอำนาจเจริญ ข้อที่ 57 และข้อที่ 82) เป็นการตอบสนองต่อนโย บายสาธารณะที่ร่วมกันกำหนดออกมาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องในจังหวัดอำนาจ เจริญ  รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดทางสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อำนาจเจริญ)ด้วย  สุดท้ายของกิจกรรมมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนทำความดีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดชีวิต มีตัวแทนขึ้นรับมอบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 100 คน  หลังจากนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้าและความเป็น อยู่ของผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิตด้วย โดยวิธีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจากแกนนำในตำบลนาจิก

ชาวบ้านโนนผึ้ง ประกาศตน เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขทุกชนิด

นายกำธร  ถาวรสถิตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งความคาดหวังแต่เดิมเมื่อได้รับการประสานงานให้มาเป็นประธานในพิธีก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมมากขนาดนี้ พอมาเห็นก็รู้สึกแปลกใจและปลื้มใจไปพร้อมๆกัน แม้ตนจะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัด  และยังไม่ค่อยได้รับทราบถึงสถานการณ์จังหวัดเท่าที่ควร แต่ก็ยังได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และตนจะสนับสนุนงานเช่นนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นๆในจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป และขอเชิญชวนประชาชนคนอำนาจเจริญร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา  โดยเริ่มต้นจากการลด  ละ  เลิกตามลำดับ  เมื่อประชาชนเข้มแข็งและแข็งแรง ชุมชนก็เข้มแข็ง ตำบลก็เข้มแข็งตามไปด้วย อำเภอและจังหวัดก็เข้มแข็งด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลทำให้ประเทศชาติเข้ม แข็งไปด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะจะเอาใจใส่และสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจ เจริญให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย และร่วมจัดกิจกรรมในชุมชนของตนเองให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้านนายวิรัตน์  สุขกุล  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอำนาจ เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า  จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่า  ประชาชนสูญเสียเงินไปกับอบายมุขทุกประเภท ทั้งเหล้า บุหรี่ การพนันโดยเฉพาะหวย เป็นจำนวนมากเมื่อรวบรวมทั้งหมดหลายล้านบาทต่อเดือน หากเราสามารถเลิกอบาย มุขเหล่านั้นได้เราจะมีเงินพัฒนาชุมชน หรือมีเงินเก็บใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดจึงเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการขยายผลไปสู่พื้นที่ข้างเคียงด้วย  นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของประชาคมหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคนอำนาจเจริญเกิดขึ้น  ซึ่งต่อจากนี้ไป คนอำนาจจะต้องมีสังคมที่สงบสุขเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดต่อไป

นางรัตนา   สาระคุณ  ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอำนาจเจริญ (อดีตกำนัน)ได้กล่าวถึงความเป็นมาของตนเอง  ก่อนจะมาทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าและอบายมุข รวมถึงเรื่องสิทธิสตรีและเด็ก ว่า   เมื่อตอนเป็นกำนันตนเป็นกำนันผู้หญิงคนเดียว และจะต้องทำตัวให้เหมือนผู้ชาย  ต้องเข้มแข็ง  จึงเข้าแข่งขันดื่มเหล้าจนได้แชมป์ดื่มเหล้ามาครอง  หลังจากนั้นก็ประสบกับปัญ หาต่างๆมากมาย รวมทั้งได้รับผลกระทบจากเรื่องการที่บิดาของตนเองไปเป็นหนี้จากการพนัน   ตนเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเข้าร่วมรณ รงค์งดเหล้าจากนั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นประสบการที่ตนเองประสบมากันตัว  ถือเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้คิด ได้ตรึกตรองก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นหนทางแห่งความหายนะ  ให้ห่างไกลเอาไว้ จะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนตน

นายบรรจง   สุระวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านโนนผึ้ง  ซึ่งเป็นผู้นำกล่าวคำประกาศหมู่บ้านปลอดอบายมุขในครั้งนี้  แสดงความภาคภูมิใจที่ตนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้น และเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชาวบ้าน มากไปกว่านั้นหากงานนี้สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆด้วยจะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง

ชาวบ้านโนนผึ้ง ประกาศตน เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขทุกชนิด

นายนเรศร   พัฒนราช  ประธานเยาวชนตำบลนาจิก  ได้กล่าวถึงกิจกรรมของเยาวชนที่ผ่านมา และจะร่วมขับ เคลื่อนงานนี้ใน  และทุกงานในตำบลของตนให้ประสบความสำเร็จให้ได้

คำประกาศหมู่บ้านปลอดอบายมุข...........พวกเราทั้งหลาย  ชาวบ้านโนนผึ้ง  ตำบลนาจิก  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ขอปฏิญาณตนว่า  พวกเราจะร่วมกันปฏิบัติบูชา  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี  2600  ปี แห่งการตรัสรู้  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาส  84  พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ  80  พรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  โดยพวกเราจะร่วมกันปฏิบัติบูชาดังนี้   ข้อ 1.พวกเราจะปฏิบัติตน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ข้อ 2.พวกเราจะงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณีต่างๆตลอดจนงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน  ข้อ 3.พวกเราจะไม่เล่นการพนันทุกประเภท ไม่ซื้อ ไม่ขายหวย  ข้อ 4.พวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด  ข้อ 5.พวกเราจะส่งเสริม  และเชิดชูผู้ทำคุณงามความดี  อันจะนำสังคม สู่ความอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

โดย : ธงชัย  พูดเพราะ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม