มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 1,684

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดอบรมอาสาสมัครและกิจกรรมสร้างแรงบันดาล คิดอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ ภายใต้ชื่อโครงการสื่อสารสร้างสรรค์วิถีพอเพียงภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กภาคอีสาน โดยมีกิจกรรมประชุมครูเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนการสอน (ร่างหลักสูตร)ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

มีการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักสูตรท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กในโรงเรียน โดย ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และบรรยายความสำคัญแนวทางพัฒนาหลักสูตรสื่อสารสร้างสรรค์ภูมิปัญญากับการพัฒนาเด็ก โดยคุณเชษฐา มั่นคง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดให้มีการนำเสนอร่างหลักสูตร โดย ร.ร.บ้านน้ำอ้อมน้อย พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังร่วมนำเสนอร่างหลักสูตร โดยร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หาแนวทางการเนินงานต่อไปของการจัดทำหลักสูตร

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  เรียบเรียง : ศศิวรรณ  อาษา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม