มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 1,482

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดอบรมอาสาสมัครและกิจกรรมสร้างแรงบันดาล คิดอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ ภายใต้ชื่อโครงการสื่อสารสร้างสรรค์วิถีพอเพียงภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กภาคอีสาน โดยมีกิจกรรมประชุมครูเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนการสอน (ร่างหลักสูตร)ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

มีการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักสูตรท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กในโรงเรียน โดย ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และบรรยายความสำคัญแนวทางพัฒนาหลักสูตรสื่อสารสร้างสรรค์ภูมิปัญญากับการพัฒนาเด็ก โดยคุณเชษฐา มั่นคง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดให้มีการนำเสนอร่างหลักสูตร โดย ร.ร.บ้านน้ำอ้อมน้อย พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังร่วมนำเสนอร่างหลักสูตร โดยร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หาแนวทางการเนินงานต่อไปของการจัดทำหลักสูตร

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  เรียบเรียง : ศศิวรรณ  อาษา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม