เครือข่าย คภยส. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

โดย
| |
อ่าน : 4,120

 

เครือข่าย คภยส. ร่วมประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติ ครั้งที่ 11  โดยมี ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน  และได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (seatca)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (against tobacco industry interference  )   ในวันที่  15-17  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย  รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม  เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ  ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต

เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

 

และในวันที่ 16 สิงหาคม 2555  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบได้จัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยพิเศษ เวลา 12.00-13.30 น. เรื่อง การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย โดย  ภก.คทา บัณฑิตานุกูล  ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ประธานเปิดการเสวานา และมี ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์      มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  เครือข่ายฯได้เชิญ มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม และได้รับป้ายคณะเภสํชศาสตร์ปลอดบุหรี่  รวม 9 มหาวิทยาลัยร่วมเสวนา เช่น ม. มนเรศวร,เชียงใหม่,ขอนแก่น,มหาสารคาม,สยาม,อีสเทิร์นเอเชีย,พะเยา,ศรีนครินทรวิโรฒ,พายัพ เขตแม่คาว จากทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา และ ถอดบทเรียน โดยมี   ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน  พูดถึงความเป็นมาของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  รวมถึงปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ความคาดหวังและแนวทางการทำงานเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

 

 

ที่มา : เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม