เครือข่าย คภยส. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

โดย
| |
อ่าน : 3,704

 

เครือข่าย คภยส. ร่วมประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติ ครั้งที่ 11  โดยมี ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน  และได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (seatca)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (against tobacco industry interference  )   ในวันที่  15-17  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย  รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม  เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ  ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต

เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

 

และในวันที่ 16 สิงหาคม 2555  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบได้จัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยพิเศษ เวลา 12.00-13.30 น. เรื่อง การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย โดย  ภก.คทา บัณฑิตานุกูล  ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ประธานเปิดการเสวานา และมี ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์      มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  เครือข่ายฯได้เชิญ มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม และได้รับป้ายคณะเภสํชศาสตร์ปลอดบุหรี่  รวม 9 มหาวิทยาลัยร่วมเสวนา เช่น ม. มนเรศวร,เชียงใหม่,ขอนแก่น,มหาสารคาม,สยาม,อีสเทิร์นเอเชีย,พะเยา,ศรีนครินทรวิโรฒ,พายัพ เขตแม่คาว จากทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา และ ถอดบทเรียน โดยมี   ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน  พูดถึงความเป็นมาของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  รวมถึงปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ความคาดหวังและแนวทางการทำงานเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11เครือข่าย คภย. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11

 

 

ที่มา : เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม