ชุมชนสร้างภูมิปัญญา อนุรักษ์เขาขนาบน้ำ

โดย
| |
อ่าน : 2,007

 

ชุมชนสร้างภูมิปัญญา อนุรักษ์เขาขนาบน้ำ

 

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  ร่วมกับ โครงการ ศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโรงเรียนศิลป์ชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบ ในพื้นที่เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25-27 สิงหาคม  2555  เพื่อนำศิลปวัฒนธรรมชุมชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้หยุดทำลายป่าโกงกางโดยเน้นการดึงจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของสื่อศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นชุมชนภูมิปัญญาของกระบวนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งส่งเสริมกระบวนการ “จิตอาสา”และ “แกนนำอาสาสมัครชุมชนด้านศิลปะ-วัฒนธรรม” และมีส่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพในการต่อยอด สู่ความยั่งยืนในพื้น

โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส. กล่าวว่า เขาขนาบน้ำ เป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ภูเขาที่ขนาบน้ำเคียงคู่ หันหน้าเข้าหากันริมแม่น้ำกระบี่ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ในจังหวัดกระบี่แล้ว เขาขนาบน้ำยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของยุคสมัยหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ 2 และที่สำคัญภูเขาขนาบน้ำยังเกี่ยวข้องกับวิถี ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์อีกด้วย                

“โครงการศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา เป็นกิจกรรมที่มีแนวคิดที่จะนำศิลปวัฒนธรรม โดยการนำ “ศิลปะ-วัฒนธรรม” เพื่อดึงจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของสื่อศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่งเสริมกระบวนการ “จิตอาสา”และ “แกนนำอาสาสมัครชุมชนด้านศิลปะ-วัฒนธรรม” และมีส่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ ใน “สิ่งที่ควรจะเห็น สิ่งที่ควรจะเป็น และสิ่งที่ควรจะมี” ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดสู่ความคิดของคนสามวัยในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน โดยนำสื่อศิลปวัฒนธรรมเข้ามาขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน” ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส. กล่าว

ซึ่งนายฮาริส  มาศชาย ผู้รับผิดชอบโครงการ ศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำกรับกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม (กลุ่มละครมาหยา) ได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนดีไซค์ ไอเดียรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อหารูปแบบกระบวนการและความต้องการของคนในพื้นที่ให้เกิดเป็น “โรงเรียนศิลป์ชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบ” เพื่อเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรุ้ของคนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ที่สนใจ ภายในพื้นที่เขาขนาบน้ำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยสื่อศิลปะสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุข บุคคลต้นแบบ อาทิ กิจกรรม เรื่องเล่าจากโต๊ะ(เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าในชุมชน),กิจกรรม สืบค้นเรื่องเล่า จากโต๊ะ  เรียนรู้วิถีชุมชน เล่าเรื่องผ่านสื่อศิลปะ และการภาพถ่าย รวมถึง ถ่ายทอดผ่านสื่อ ละครสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์พื้นป่าโกงกางของเขาขนาบน้ำ ให้เป็นระบบนิเวศธรรมชาติที่ยั่งยืนในพื้นที่ และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว จะมีกิจกรรมชวนน้องทำดี ปลูกป่าโกงกาง เพื่อพิทักษ์โลกร้อน และกิจกรรมแกรอรี่ชุมชน เพื่อนำเรื่องราวจากกิจกรรมโรงเรียนศิลป์ชุมชนวัฒนธรรมฯ มาจัดนิทรรศการและเวทีพื้นที่ความคิดต่อไป

“ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ เขาขนาบน้ำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่  ได้ในวันที่ 25-27 สิงหาคม นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-611-7797 เพราะคุณคืออีกหนึ่งพลังที่จะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้สังคมได้” ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยสายใยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน กล่าว

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม