วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 3,369

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดขอนแก่น สถานการศึกษาบันต้นแบบ ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวเอกชนที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของขอนแก่น มีการนักศึกษากว่า 1,500 คน เป็นองค์กรที่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2555  ซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึงวันเข้าพรรษาด้วย  มีการรณรงค์ให้ทั้งคณะอาจารย์ และนักศึกษาให้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

รวมทั้งการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ทั่วทั้งวิทยาลัย รวมถึงร้านค้ารอบ ๆ บริเวณสถานศึกษาได้มีการแจกสติ๊กเกอร์และเชิญชวนในการลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา คณะผู้บริหารของวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างค่านิยมที่ให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเรื่องของเหล้าและบุหรี่ โดยทางฝ่ายปกครองของทางวิทยาลัยได้มีมาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับนักศึกษาที่มีการดื่มสุราและสูบหรี่ในสถานศึกษา และยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในทุกด้าน พร้อมที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

 

 

ที่มา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม