งดเหล้ามหาสารคาม ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น

โดย
| |
อ่าน : 2,824

งดเหล้ามหาสารคาม ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายบุญชอบ  สิงห์คำ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสรคาม สนับสนุนให้เครือข่ายงดเหล้าเยาวชนและนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายวิชาพลเมืองศึกษา ดำเนินโครงการ ค่ายครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นเข้มแข็ง ผนึกแรงต้านภัยถวายวันแม่ณ วัดชมพูวนาราว บ้านโนนเสียว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวบ้านโนนเสียวจำนวน 25 ครับครัว 50 คน

นายบุญชอบ สิงห์คำ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการแสดงบทบาทของเยาวชนซึ่งเป็นผู้จัดและ ดำเนินโครงการโดยตรง ตนเองและผู้ใหญ่ทั้งหลายเป็นเพียงที่ปรึกษา และผู้ที่คอยให้การสนับสนุน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนทั้งหลายได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนในชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ โดยเฉพาะปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่นในชุมชน รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นต้นแหตุแห่งปัญหาความยากจน การทะเลาะวิวาท สุดท้ายเป็นเหตุให้เกิดการหย่าร้างของครอบครัว

ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวในพิธีเปิดการดำเนินโครงการว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องการสร้างให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยการนำความรู้ที่ได้รับการการเล่าเรียน ไปพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งมุ่งสร้างนักศึกษาให้รู้จักวิชางาน และวิชาคนและร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  โดย ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม