เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะฯ ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ 4 ภูมิภาคทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,730

 

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะฯ ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ 4 ภูมิภาคทั่วไทย

 

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสังฆพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ที่ทำงานด้านพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้ายกาย จิต สังคมและปัญญา ในการเชื่อมเครือข่ายและเนื้อหาการทำงานของเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้าและสวดมนต์ปีใหม่ ที่สำคัญในวันนี้ (4 กันยายน) จะมีการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าจำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่วัดเขาวงศ์ โดยมีพระสงฆ์ 50 รูป นักเรียน 200 และประชาชน 100 คน ร่วมกิจกรรมด้วย โดยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานร่วม

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะฯ ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ 4 ภูมิภาคทั่วไทยเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะฯ ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ 4 ภูมิภาคทั่วไทย

ในการประชุมดังกล่าว ได้รับเมตตาจากพระราชภัทรธาดา เจ้าอาวาสวัดบางกระเบาพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดและปาฐกถา “แนวทางการทำงานของสังฆะเพื่อสังคมจังหวัดปราจีนบุรี” และที่ประชุมได้มีมติประกาศนโยบาย “งานทอดกฐิน เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า” โดยร่วมงดการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งก่อนงาน ระหว่างงานและเสร็จงาน เป็นวาระของเครือข่ายฯในปีนี้ โดยเน้นนำร่องเครือข่ายพระสงฆ์ภาคกลาง(ตะวันออก-ตก) มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ฉลองสัมพุทธชยันตี ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกับมติมหาเถรสมาคมที่ 222/2551 ให้วัดทุกวัดเป็นเขตปลอดเหล้าตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะฯ ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ 4 ภูมิภาคทั่วไทย

เป็นที่น่ายินดี ที่มีคณะสงฆ์ที่เป็นแกนนำสำคัญรูป ที่ทำงานด้านการพัฒนาภาคกลาง มาร่วมกิจกรรม เช่น 1)พระครูสังฆรักษ์มนัส ขนฺติธมฺโม  วัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี 2) พระอาจารย์นิเวศน์ อโกธโน วัดโขมง จ.จันทบุรี 3)พระครูบวรศีลวัฒน์ วัดหนองกันเกรา จ.ระยอง 4)พระครูโอภาสจันทสิริ วัดสว่างอารมณ์ จ.ปราจีนบุรี 5)พระอมรมิตร คมฺภีรธมฺโม วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  6)พระวาริน จกฺกวโร วัดแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 

 

ที่มา : คณะทำงานหนุเสริมเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมและเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

โดย : นายประญัติ เกรัมย์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม