พลังสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)

โดย
| |
อ่าน : 5,033

 

 

พลังสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)

 

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2555 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และตัวแทนสโมสรนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 18 มหาวิทยาลัย   ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) โดยมี รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ กรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมยาสูบของแกนนำนิสิตเภสัชศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสามัญสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวาระในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ฯ มี 2 วาระที่ได้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ ผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และสรุปผลการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.....  ที่กำลังจะมีการทำประชาพิจารณ์ รวมถึงสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาใน พรบ. ให้ที่ประชุมทราบและตระหนักถึงอันตราย พิษภัยและการรุกคืบของบริษัทผู้ผลิตยาสูบ ที่กำลังเข้ามาแทรกแซงและคัดค้านร่าง พรบ.

 

 

ที่มา : แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมยาสูบ

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม