อบต.มั่นใจจัดการศึกษาไม่แพ้ศธ.

โดย
| |
อ่าน : 2,033

 

อบต.มั่นใจจัดการศึกษาไม่แพ้ศธ.      จากการเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการเรียนของเด็กเล็ก" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรุณ อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นิคมพัฒนา กล่าวว่า อบต.นิคมพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทำอยู่แล้ว ด้วยการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดโดยมองว่าการจัดการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่ต้องทำทีละก้าว และสามารถทำให้มีคุณภาพได้แบบไม่ต้องรอ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมมือกันก็สามารถทำได้ไม่แพ้กระทรวงศึกษาธิการ เพราะท้องถิ่นมีงบฯ ของตนเองสามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่างยูเนสโกชมไทยนโยบายแท็บเล็ตเจ๋ง       "ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ คนจากหลากหลายกลุ่มรวมกันผนึกกำลังไปพร้อมกัน ระหว่างภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยต้องฟังความเห็นจากทุกด้านและทำไปด้วยกัน อบต.นิคมพัฒนามีหลักในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการสร้างจุดต่างของการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยนำระบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน หรือ brain-based learning (bbl) คือ การมุ่งพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา คู่ขนานกันทั้งไอคิวและอีคิว ร่วมกับการเรียนรู้แบบพหุปัญญา โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมให้ความรู้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ตามวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนลูกหลานมีคุณภาพเกิดการยอมรับจากคนทั่วไป" นายอรุณกล่าว.  ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

จากการเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการเรียนของเด็กเล็ก" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายอรุณ อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นิคมพัฒนา กล่าวว่า อบต.นิคมพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทำอยู่แล้ว ด้วยการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดโดยมองว่าการจัดการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่ต้องทำทีละก้าว และสามารถทำให้มีคุณภาพได้แบบไม่ต้องรอ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมมือกันก็สามารถทำได้ไม่แพ้กระทรวงศึกษาธิการ เพราะท้องถิ่นมีงบฯ ของตนเองสามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่างยูเนสโกชมไทยนโยบายแท็บเล็ตเจ๋ง

"ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ คนจากหลากหลายกลุ่มรวมกันผนึกกำลังไปพร้อมกัน ระหว่างภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยต้องฟังความเห็นจากทุกด้านและทำไปด้วยกัน อบต.นิคมพัฒนามีหลักในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการสร้างจุดต่างของการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยนำระบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน หรือ brain-based learning (bbl) คือ การมุ่งพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา คู่ขนานกันทั้งไอคิวและอีคิว ร่วมกับการเรียนรู้แบบพหุปัญญา โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมให้ความรู้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ตามวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนลูกหลานมีคุณภาพเกิดการยอมรับจากคนทั่วไป" นายอรุณกล่าว. 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม