ชี้บ้านปลอดควันช่วยเลิกบุหรี่ง่าย

โดย
| |
อ่าน : 1,945

 

ชี้บ้านปลอดควันช่วยเลิกบุหรี่ง่าย

 

 

รศ.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายการบริโภคยาสูบในประเทศไทยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มวัยรุ่น โดยการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 1,907 คนและผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว 373 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 45 ปี พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้เป็นผู้ที่มาจากบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ สูงกว่าบ้านที่ไม่มีการห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ โดยร้อยละ 43.4 ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ อยู่ในบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้าน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ร้อยละ 27.8 พบว่าภายในบ้านยังไม่มีมาตรการการห้ามการสูบบุหรี่ภายในบ้านด้วย

รศ.บุปผากล่าวว่า ส่วนสาเหตุที่มีส่วนช่วยให้เลิกสูบได้สำเร็จ 5 อันดับแรก คือ 1. ต้องการเป็นตัวอย่างกับเด็ก 2. ครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ 3. สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ 4. การโฆษณาข้อมูลข่าวสารพิษภัยการสูบบุหรี่ และ 5.ความกังวลผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้าง โดยวิธีการเลิกสูบบุหรี่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.7 ใช้วิธีเลิกทันที ร้อยละ 43.3 ใช้วิธีค่อยๆ ลดการสูบลง โดยพบว่าร้อยละ 97 มีสุขภาพดีขึ้นหลังเลิกสูบ ผู้ที่สนใจรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม