ชี้บ้านปลอดควันช่วยเลิกบุหรี่ง่าย

โดย
| |
อ่าน : 1,530

 

ชี้บ้านปลอดควันช่วยเลิกบุหรี่ง่าย

 

 

รศ.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายการบริโภคยาสูบในประเทศไทยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มวัยรุ่น โดยการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 1,907 คนและผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว 373 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 45 ปี พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้เป็นผู้ที่มาจากบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ สูงกว่าบ้านที่ไม่มีการห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ โดยร้อยละ 43.4 ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ อยู่ในบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้าน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ร้อยละ 27.8 พบว่าภายในบ้านยังไม่มีมาตรการการห้ามการสูบบุหรี่ภายในบ้านด้วย

รศ.บุปผากล่าวว่า ส่วนสาเหตุที่มีส่วนช่วยให้เลิกสูบได้สำเร็จ 5 อันดับแรก คือ 1. ต้องการเป็นตัวอย่างกับเด็ก 2. ครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ 3. สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ 4. การโฆษณาข้อมูลข่าวสารพิษภัยการสูบบุหรี่ และ 5.ความกังวลผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้าง โดยวิธีการเลิกสูบบุหรี่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.7 ใช้วิธีเลิกทันที ร้อยละ 43.3 ใช้วิธีค่อยๆ ลดการสูบลง โดยพบว่าร้อยละ 97 มีสุขภาพดีขึ้นหลังเลิกสูบ ผู้ที่สนใจรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม