สนภท. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.....

โดย
| |
อ่าน : 2,214

สนภท. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.....

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ได้ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) นำโดย นศภ.เพียร เพลินบรรณกิจ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) และตัวแทนนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์กว่า 100 คน ได้เข้าร่วมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ”(พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)” เพื่อแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ และได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เรื่องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ   สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าวมีใจความดังต่อไปนี้

 

เนื่องด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) อันประกอบไปด้วยสโมสรนิสิตและสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งหมด 18 มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงอันตรายจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ซึ่งได้บ่อนทำลายสุขภาพของประชาชนทั้งผู้เสพและบุคคลข้างเคียง ตลอดจนทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการ "สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อป้องกันการแทรกแซง, การประชาสัมพันธ์และการทำการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบทุกประเภท และขอคัดค้านการกระทำอื่นใดของอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นการกระทำเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมีการบริโภคยาสูบมากขึ้น รวมถึงในกรณีที่อุตสาหกรรมยาสูบทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนเยาวชนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศจึงขอประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้และขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังกล่าวเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ และเห็นแก่สุขภาวะของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ

 

 

ที่มา : แผนงานควบคุมยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม คภยส. 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม