จุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา

โดย
| |
อ่าน : 3,511

จุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โครงการเครือข่ายศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ในการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรมเวที : จุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา ขึ้นที่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี นำแกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ไปศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน ของชุมชน ในมือคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานด้านอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

ซึ่ง นายอภิเชษฐ์  เทพคีรี ผู้รับผิดชอบโครงการ “เครือข่ายศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชน” จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การศึกษาดูงานของเยาวชน ในครั้งนี้ ได้เข้าชมการแสดงหนังใหญ่ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ  เพราะนอกจากจะได้เห็นเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันแสดงหนังใหญ่ได้อย่างน่าชื่นชม และยังได้รับความรู้ในการชมหนังใหญ่จากหลวงพ่อวัดขนอนอีกด้วย ซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง เยาวชนทั้งหมดก็ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ โดยมีเยาวชนของทางวัดขนอนเป็นคนนำชม และต่อด้วยการชมการขั้นตอนการสร้างตัวหนังใหญ่ แล้วปิดการเสวนากับท่านหลวงพ่อในประเด็น "การอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน ของชุมชน ในมือคนรุ่นใหม่" โดยการดำเนินเวทีการพูดคุยโดย นายเกรียงศักดิ์ กล่อมสกุล กลุ่มยายกับตาจังหวัดเพชรบุรี

“สิ่งที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ กระบวนการทำงานในการอนุรักษ์และสืบสานงานต่อหนังใหญ่ และยังได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่งโครงการมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การร่วมมือกันของคนจาก 2 จังหวัดในการทำงานเรื่องเดียวกัน" นายอภิเชษฐ์  เทพคีรี กล่าว

หลังจากนี้เยาวชนทั้งหมดที่ได้ศึกษาดูงานไปจะกลับไปยังพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองต่อไป

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม