ขับเคลื่อนเมืองบั้งไฟน่าอยู่ที่สุด

โดย
| |
อ่าน : 3,653

 

ขับเคลื่อนเมืองบั้งไฟน่าอยู่ที่สุด

 

นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด"

โดยนายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิช รองนายก อบจ.ยโสธร เปิดเผยว่า อบจ.ยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร ทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร สู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร มีองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ทั้งในระดับแนวคิดการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ โดยกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะ "ยโสธรเมืองแห่งการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้  ผู้นำเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภค ปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ"

"เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ อบจ.ยโสธร จึงประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และจังหวัดที่ร่วมดำเนินงาน" นายตรงสิทธิ์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม