ขับเคลื่อนเมืองบั้งไฟน่าอยู่ที่สุด

โดย
| |
อ่าน : 2,958

 

ขับเคลื่อนเมืองบั้งไฟน่าอยู่ที่สุด

 

นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด"

โดยนายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิช รองนายก อบจ.ยโสธร เปิดเผยว่า อบจ.ยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร ทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร สู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร มีองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ทั้งในระดับแนวคิดการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ โดยกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะ "ยโสธรเมืองแห่งการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้  ผู้นำเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภค ปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ"

"เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ อบจ.ยโสธร จึงประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และจังหวัดที่ร่วมดำเนินงาน" นายตรงสิทธิ์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม