อีสานทองคำ รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีสาน

โดย
| |
อ่าน : 4,330

อีสานทองคำ รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีสาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ประกอบด้วย องค์กรเอกชน(ngo) หน่วยงานภาครัฐ เด็กเยาวชน และภาคประชาชน เสนอให้มีรางวัล “อีสานทองคำ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักพัฒนาชุมชน หรือนักเคลื่อนไหวสังคม ที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอีสาน ถือเป็นรางวัลสูงสุดของภาคประชาสังคมอีสาน  “นายนิรุจน์ อุทธา”  นักเคลื่อนไหวเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคมไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนของ ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะให้มีการจัดทำ รางวัลอีสานทองคำ สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า จะให้มีรางวัล “อีสานทองคำ” (e-san gold award) เป็นรางวัลสูงสุดของภาคประชาสังคมในภาคอีสานเป็นรางวัลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้คนอีสานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คำจำกัดความของ “อีสานทองคำ” คือรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสาน

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และมีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคมและพฤติกรรมคนอีสาน จนสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง ในระดับยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จะมีการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการค้นหาและพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล อีสานทองคำ ประจำปีในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เพื่อขอรับรางวัลอีสานทองคำ เพื่อให้รางวัลนี้มีคุณค่าสูงสุดของภาคประชาสังคม

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม