เครือข่ายเยาวชนฯ บุกสธ. ร้องมาตรการคุมเหล้าปั่น

โดย
| |
อ่าน : 1,779

เครือข่ายเยาวชนฯ บุกสธ. ร้องมาตรการคุมเหล้าปั่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ มูลนิธิเยาวชนเพื่อการพัฒนาและภาคีเครือข่าย 9 องค์กร ราว 150 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรี สธ. เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมเหล้าปั่น และจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดกับเยาวชน นอกจากนี้ เครือข่ายเยาวชนฯได้แสดงละครล้อเลียนเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

น.ส.นิตยา นาลาด แกนนำเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ต้องการให้ สธ.ควบคุมร้านเหล้าปั่นรอบสถานศึกษา จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา ในกลุ่มนักศึกษา จำนวน 1,360 คน จาก 15 สถาบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 เห็นว่าร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยทำให้อยากดื่ม ร้อยละ 71 เห็นว่าไม่ควรมีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเพราะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การทะเลาะวิวาทและการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 69 เห็นด้วยกับการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา จากผลสำรวจยังพบว่าในแต่ละวันมีจำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

น.ส.นิตยา กล่าวว่า รัฐบาลควรเร่งออกกฎหมายลูกเพื่อมาควบคุมการผลิตและจำหน่ายเหล้าปั่น ซึ่งครอบคลุมไปถึงไอศกรีมผสมเหล้า กาแฟผสมเหล้า และน้ำผลไม้ผสมเหล้า เพราะเป็นสินค้าในกลุ่มที่มอมเมาเด็กและเยาวชน และรัฐบาลควรมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมและจัดระเบียบ (โซนนิ่ง) ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างจริงจัง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม