กระตุ้นองค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน”

โดย
| |
อ่าน : 10,049

 

 

ด้วยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ดำเนินการ โครงการ happy heart to happy society เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน” อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรสุขภาวะ happy heart  จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมที่น่าอยู่ สังคมที่มีสุขภาวะ happy society

กระตุ้นองค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน”

ทางโครงการฯ จึงได้จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย”   โดย คุณชูชาติ ศุภวรรธนางกูร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  และ การจัดทำแผนรับมือวิกฤตในอนาคต   โดย ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นวิทยากร    ในวันที่  2 ตุลาคม 2555  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม the vertical sutie  ชั้น 4  the vertical suite (อาคารยงยุทธ ปัญญา สกุลวงศ์) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยอื่น ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณะทำงานในองค์กรของท่าน จำนวน 2-3 ท่าน (ผู้บริหาร และ hr หรือ พนักงานจิตอาสา) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นและขอความกรุณาท่าน ส่งใบตอบรับกลับมายังโครงการฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2555  ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

ที่มา : โครงการ happy heart to happy society      

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม