สสส. หนุนจุดประกายไท-ยวนสานพลังชุมชนฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม

โดย
| |
อ่าน : 3,198

 

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับโครงการบ้านไท-ยวน สระบุรี เสวนาเวทีจุดประกายไท-ยวน ประสานพลังชุมชนฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมจัด "ประชุมเสวนาฯ ครั้งที่ 1 ของโครงการบ้านไท-ยวน จ.สระบุรี" ในหัวข้อ “เรา (ไท-ยวน) มีอะไรและอยากทำอะไร : กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม” วันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ หอวัฒนธรรมไท-ยวน ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

สสส. หนุนจุดประกายไท-ยวนสานพลังชุมชนฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมสสส. หนุนจุดประกายไท-ยวนสานพลังชุมชนฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม

โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า การจัดประชุมเสวนาฯ ครั้งที่ 1 ของโครงการบ้านไท-ยวน จ.สระบุรี" ในหัวข้อ “เรา (ไท-ยวน) มีอะไรและอยากทำอะไร : กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม” ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ทำให้ชุมชนตระหนักถึงเอกลักษณ์และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง ผ่านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ การลงแขกเกี่ยวข้าว หรือประเพณีชาวไท-ยวนประจำแต่ละเดือนเป็นสื่อในการสร้างความร่วมมือของชุมชน ทั้งยังจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่ชุมชนยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ของชาวไท-ยวนไว้ผ่านการทำงานแบบ 3 บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนในอดีตกลับมาใช้ ทั้งยังเป็นการลดปัญหาชุมชน เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาสภาพสังคมที่ต่างคนต่างอยู่และขาดการพึ่งพาอาศัยกันไปด้วยในตัว

ด้าน ดร.กันยิกา ชอว์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ครบทั้ง 4 ด้าน อาทิ ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม โดยทางกาย เป็นการใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อประสานชุมชนเพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ประเพณีแข่งเรือ ทางจิต สามารถศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม และนำข้อดีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่นการเข้าถึงพระพุทธศาสนา เนื่องจากวัดจะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงชุมชน ส่งเสริมเรื่องจิตอาสาได้ ทางปัญญา นั้นเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างวัยจะเกิดวุฒิปัญญา ด้วยการศึกษารากเหง้าของชุมชนก่อให้เกิดปัญญาด้านการดำรงชีวิต ส่วนทางสังคม นั้นช่วยลดปัญหาเด็กและเยาวชนจากภัยต่างๆ เช่น ยาเสพติด เล่นเกม เนื่องจากมีกิจกรรมและมีศูนย์รวมที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมเพื่อจัด/ศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งยังลดปัญหาการแตกแยกของคนในชุมชน เนื่องจากสภาพชีวิตประจำวันที่ต้องทำงานและขาดการสื่อสารระหว่างชุมชนได้

“ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วม "ประชุมเสวนาฯ ครั้งที่ 1 ของโครงการบ้านไท-ยวน จ.สระบุรี" ในหัวข้อ “เรา (ไท-ยวน) มีอะไรและอยากทำอะไร : กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม” ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ หอวัฒนธรรมไท-ยวน ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-810-1084” ดร.กันยิกา ชอว์ กล่าว

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เด็กกับเซ็กซ์  สถิติอุบัติเหตุทางถนน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รู้ทันไข้เลือดออก ยุงลาย common house mosquito ไข้เลือดออก  ธงชัย พรรณสวัสดิ์  เชื้อไวรัสเรบีส์  19 ปี เคเดอร์  อาหารประเภท หวาน มัน เค็ม  ปากพลี  ต่อมไร้ท่อ  หูตึง  เอนโดรฟิน  สทน.  รวบพลังขยับกาย สร้างสังคมไทยไร้พุง  อาหารไหว้เจ้า  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เส้นผม ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว หนังศีรษะ ทริปผมสวย ผมแห้ง ผมแตกปลาย เกล็ดผม ความชื้น  งดยาเสพติด  แรงสั่นสะเทือน  พิการทางสายตา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม