นายก อบจ.ยโสธร จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 2,025

 

นายก อบจ.ยโสธร จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

นายสถิรพร นาคสุข นายกอบจ.ยโสธร เผยว่า รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด โดยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธรได้ทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 -วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยดำเนินงานร่วม กับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

"ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนหลายหมู่บ้านรวมตัวดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีประสบการณ์"

ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร มีองค์ความรู้เป็น รูปธรรมสามารถนำไปใช้ ทั้งในระดับแนวคิดการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โดยกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะ "ยโสธรเมืองแห่งการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นำเกษตรอินทรีย์สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภคปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ"

นายสถิรพร กล่าวอีกว่า อบจ.ยโสธรจึงมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังภาคี เครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในอปท. เครือข่ายระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และจังหวัดที่ร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม