นายก อบจ.ยโสธร จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

โดย
| |
อ่าน : 1,770

 

นายก อบจ.ยโสธร จับมือเครือข่ายสู่จังหวัดน่าอยู่

นายสถิรพร นาคสุข นายกอบจ.ยโสธร เผยว่า รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด โดยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธรได้ทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 -วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยดำเนินงานร่วม กับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

"ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนหลายหมู่บ้านรวมตัวดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีประสบการณ์"

ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร มีองค์ความรู้เป็น รูปธรรมสามารถนำไปใช้ ทั้งในระดับแนวคิดการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โดยกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะ "ยโสธรเมืองแห่งการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นำเกษตรอินทรีย์สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภคปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ"

นายสถิรพร กล่าวอีกว่า อบจ.ยโสธรจึงมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังภาคี เครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในอปท. เครือข่ายระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และจังหวัดที่ร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม