สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย
| |
อ่าน : 2,919

 

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 ดึงคนสามวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นคนไทยเบิ้ง ด้วยจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของดีในชุมชนที่มี โดยครั้งนี้เน้นนำของเน่าชาวไทยเบิ้งมาเป็นสื่อกลางช่วยสาน ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง ภายใต้ทิศทางของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ให้คนในชุมชนอย่างคนสามวัยมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้เรื่องราวของภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างในครั้งนี้เน้นใช้ “ของเน่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง อาทิ ส้มหัวหมู ส้มหัวงัว ส้มตุ่น ปลาร้า ปลาจ่อม ฯลฯ โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางกาย คือ  ทุกคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทั้งแรงกายและแรงใจ ได้ออกกำลังกายในการทำงาน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ทางใจ คือ ทุกคนที่มาร่วมงานจะมีความสุขจากการได้มาร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ไม่มีการแบ่งชนชั้น มองเห็นคุณค่าของกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น ด้านทางปัญญา คือ จะมีการนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อการสืบสานสืบทอดต่อ และสุดท้ายทายสังคม คือ คนในชุมชนได้มีการร่วมมือกันทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนให้เกิดขึ้นด้วย

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

ซึ่งนายประทีป อ่อนสลุง ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่งานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 ตอนความเชื่อได้จบลง ทางชุมชนจรึงได้ต่อยอดทำให้เกิดเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อดึงของดีและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและมีอยู่ในชุมชนอย่างเรื่องของอาหารมาสร้างจุดเด่นและทำให้คนไทยเบิ้งมาเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาหารการกิน อย่างการถนอมอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง หรือการทานอาหารที่ไม่นิยมอาหารที่มีกะทิหรือมีลักษณะมันเป็นหลักร่วมกัน ทำให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มี และทำงานร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหากลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชน เช่น ยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควรไปในตัว ทั้งยังมีการหนุนเสริมของส่วนกลางเข้าไป อย่าง หนังสั้นที่สะท้อนความเป็นคนไทยเบิ้ง ฉายหนังสั้น เรื่อง “เคว้งคว้างกลางสายน้ำ” โดย “กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำ” ทั้งยังมีการแสดงละครละคร กลองยาวประยุกต์ เพลงลูกทุ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นตามมา

“ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานกันได้ นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องอาหารแล้ว ยังมีคนไทยเบิ้งจำนวนมาร่วมงานด้วย มาสัมผัสวิถีชีวิตที่หาชมกันได้ยาก พร้อมหาคำตอบกันว่า ทำไมของเน่าจึงทานได้ และเป็นการทานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนทุกวันนี้” นายประทีป อ่อนสลุง กล่าว

ชมบรรยากาศตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่ผ่านมาของคนไทยเบิ้งได้ที่  www.artculture4health.com 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม