สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย
| |
อ่าน : 2,729

 

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 ดึงคนสามวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นคนไทยเบิ้ง ด้วยจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของดีในชุมชนที่มี โดยครั้งนี้เน้นนำของเน่าชาวไทยเบิ้งมาเป็นสื่อกลางช่วยสาน ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง ภายใต้ทิศทางของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ให้คนในชุมชนอย่างคนสามวัยมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้เรื่องราวของภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างในครั้งนี้เน้นใช้ “ของเน่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง อาทิ ส้มหัวหมู ส้มหัวงัว ส้มตุ่น ปลาร้า ปลาจ่อม ฯลฯ โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางกาย คือ  ทุกคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทั้งแรงกายและแรงใจ ได้ออกกำลังกายในการทำงาน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ทางใจ คือ ทุกคนที่มาร่วมงานจะมีความสุขจากการได้มาร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ไม่มีการแบ่งชนชั้น มองเห็นคุณค่าของกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น ด้านทางปัญญา คือ จะมีการนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อการสืบสานสืบทอดต่อ และสุดท้ายทายสังคม คือ คนในชุมชนได้มีการร่วมมือกันทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนให้เกิดขึ้นด้วย

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

ซึ่งนายประทีป อ่อนสลุง ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่งานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 ตอนความเชื่อได้จบลง ทางชุมชนจรึงได้ต่อยอดทำให้เกิดเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อดึงของดีและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและมีอยู่ในชุมชนอย่างเรื่องของอาหารมาสร้างจุดเด่นและทำให้คนไทยเบิ้งมาเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาหารการกิน อย่างการถนอมอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง หรือการทานอาหารที่ไม่นิยมอาหารที่มีกะทิหรือมีลักษณะมันเป็นหลักร่วมกัน ทำให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มี และทำงานร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหากลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชน เช่น ยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควรไปในตัว ทั้งยังมีการหนุนเสริมของส่วนกลางเข้าไป อย่าง หนังสั้นที่สะท้อนความเป็นคนไทยเบิ้ง ฉายหนังสั้น เรื่อง “เคว้งคว้างกลางสายน้ำ” โดย “กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำ” ทั้งยังมีการแสดงละครละคร กลองยาวประยุกต์ เพลงลูกทุ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นตามมา

“ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานกันได้ นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องอาหารแล้ว ยังมีคนไทยเบิ้งจำนวนมาร่วมงานด้วย มาสัมผัสวิถีชีวิตที่หาชมกันได้ยาก พร้อมหาคำตอบกันว่า ทำไมของเน่าจึงทานได้ และเป็นการทานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนทุกวันนี้” นายประทีป อ่อนสลุง กล่าว

ชมบรรยากาศตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่ผ่านมาของคนไทยเบิ้งได้ที่  www.artculture4health.com 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กินปลา  • thaihalth  พิษฟุ้งในอากาศ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มุมนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สถานประกอบกิจการ  ต่อมลูกหมาก  ตรวจเลือด  ตะกั่ว  ใบหนุมานประสานกาย  ติดไฟ  Hac  กินอยู่ง่าย  ชวนคนไทยใส่ใจ  ตู้ขายบุหรี่  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อันตรายต่อไต  ไฟป่า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ เรื่องจากทางบ้าน แม่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ครีมกันแดด  ร่างกายอ่อนแอ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม