สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย
| |
อ่าน : 2,591

 

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 ดึงคนสามวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นคนไทยเบิ้ง ด้วยจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของดีในชุมชนที่มี โดยครั้งนี้เน้นนำของเน่าชาวไทยเบิ้งมาเป็นสื่อกลางช่วยสาน ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

โดย นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนตำบลโคกสลุง ภายใต้ทิศทางของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ให้คนในชุมชนอย่างคนสามวัยมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้เรื่องราวของภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างในครั้งนี้เน้นใช้ “ของเน่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง อาทิ ส้มหัวหมู ส้มหัวงัว ส้มตุ่น ปลาร้า ปลาจ่อม ฯลฯ โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางกาย คือ  ทุกคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทั้งแรงกายและแรงใจ ได้ออกกำลังกายในการทำงาน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ทางใจ คือ ทุกคนที่มาร่วมงานจะมีความสุขจากการได้มาร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ไม่มีการแบ่งชนชั้น มองเห็นคุณค่าของกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น ด้านทางปัญญา คือ จะมีการนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อการสืบสานสืบทอดต่อ และสุดท้ายทายสังคม คือ คนในชุมชนได้มีการร่วมมือกันทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนให้เกิดขึ้นด้วย

สสส. หนุนคนไทยเบิ้งเปิดงานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมฯ ดึงของเน่าในชุมชนเป็นจุดเด่น

ซึ่งนายประทีป อ่อนสลุง ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่งานตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 ตอนความเชื่อได้จบลง ทางชุมชนจรึงได้ต่อยอดทำให้เกิดเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อดึงของดีและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและมีอยู่ในชุมชนอย่างเรื่องของอาหารมาสร้างจุดเด่นและทำให้คนไทยเบิ้งมาเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาหารการกิน อย่างการถนอมอาหารการกินถิ่นไทยเบิ้ง หรือการทานอาหารที่ไม่นิยมอาหารที่มีกะทิหรือมีลักษณะมันเป็นหลักร่วมกัน ทำให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มี และทำงานร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหากลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชน เช่น ยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควรไปในตัว ทั้งยังมีการหนุนเสริมของส่วนกลางเข้าไป อย่าง หนังสั้นที่สะท้อนความเป็นคนไทยเบิ้ง ฉายหนังสั้น เรื่อง “เคว้งคว้างกลางสายน้ำ” โดย “กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำ” ทั้งยังมีการแสดงละครละคร กลองยาวประยุกต์ เพลงลูกทุ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นตามมา

“ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานกันได้ นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องอาหารแล้ว ยังมีคนไทยเบิ้งจำนวนมาร่วมงานด้วย มาสัมผัสวิถีชีวิตที่หาชมกันได้ยาก พร้อมหาคำตอบกันว่า ทำไมของเน่าจึงทานได้ และเป็นการทานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนทุกวันนี้” นายประทีป อ่อนสลุง กล่าว

ชมบรรยากาศตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่ผ่านมาของคนไทยเบิ้งได้ที่  www.artculture4health.com 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม