เปิดงานวิจัย "แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง"

โดย
| |
อ่าน : 5,692

 

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดงานวิจัย "แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง" พบสาเหตุของปัญหา 6 ประการ

 

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดงานวิจัย "แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง" พบสาเหตุของปัญหา 6 ประการ

พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.)ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่กองบัญชาศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศึกษาวิจัย "แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง" ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบตัวแปรที่เป็นสาเหตุปัญหา 6 ประการ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ทั้งที่บ้าน ชุมชน สังคม เด็กสัมผัสพบเห็นอยู่เป็นประจำ แม้กระทั่งในโลกอินเตอร์เน็ต และโลกออนไลน์ เด็กได้รับรู้พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้านเพศเชิงลบตลอดเวลา การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ที่ถูกละเลย เด็กถูกปล่อยให้อยู่กับเพื่อน ร้านเกม ให้เงินใช้จ่าย นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเข้าสู่การมีเพศสัมพันธ์และเสพยาเสพติด ความอยากรู้อยากลอง สถานภาพครอบครัว ทั้งสภาพครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่แยกทาง หรือภาวะที่เด็กต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย ทำให้เด็กขาดความอบอุ่น ซึ่งพบว่าแม่วัยใสส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

พล.ต.ต.อำนวย กล่าวด้วยว่า คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมหรือจัดหลักสูตรเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กวัยรุ่น องค์กรท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือสนับสนุนอำนวยความสะดวกและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการ "เขตปลอดแม่วัยใส ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์" เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงให้ทำการอบรมให้ความรู้ ตามกระบวนการและไม่ถือเป็นความบกพร่องของสถานศึกษา

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม