"ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37"

โดย
| |
อ่าน : 933

 

 

"ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37"

คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง "ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37"

จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการขาดธรรมาภิบาลในการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 37 ของภิกษุณีที่อุปสมบทอย่างถูกต้องหลังพุทธศักราช 2541 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการอุปสมบทภิกษุณีเถรวาทของสตรีไทย และการสืบสานการพระศาสนาในฐานะ หนึ่งในสี่ ของพุทธบริษัทสี่ รวมทั้งเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนามาสรุปปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนามาสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค และส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายและบทบาททางสังคมของภิกษุณีเถรวาท ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม