สาธารณสุขนครนายก….แบบอย่างของการสร้างสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 4,448

 

สาธารณสุขนครนายก….แบบอย่างของการสร้างสุขภาพ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  นำโดย นายแพทย์แสวง  หอมนาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ สาธารณสุขสามัคคี สุขภาพดี ต้องปลอดบุหรี่และสุรา  “องครักษ์เกมส์”  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน 2555  ณ สนามกีฬาเทศบาลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  โดยมีหัวหน่วยงานและบุคคลากรด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  เช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบ้านนา  โรงพยาบาลองครักษ์  โรงพยาบาลปากพลี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง บ้านนา  ปากพลี  องครักษ์  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งจังหวัดนครนายก

นายแพทย์แสวง   หอมนาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีกล่าวว่า “บุคลากรสาธารณสุข ต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในการสร้างสุขภาพ  ออกกำลังกาย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพ โดยไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีการออกกำลังกายอยู่เสมอ

ภายในงาน  ทุกหน่วยงาน ได้จัดมีการเดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา โดยมีรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลัก 5 อ. รวมถึงการหลีกเลี่ยงจากบุหรี่  สุรา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ต่อไป

 

 

 

เรื่องโดย : นายจีรยุทธ์   นุ่มนวล เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม