โครงการ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค”

โดย
| |
อ่าน : 4,283

 

โครงการ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค” ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย”

ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารรสชาติเค็ม โดยเน้นรณรงค์ลดการบริโภคเค็มลงครึ่งหนึ่งก่อน เพื่อลดความเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังข้างต้นซึ่งล้วนเป็นโรคที่ต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลสูง

โครงการได้เข้าร่วมงาน thailand medical expo 2012 ในระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา ซึ่งภายในงานมีการออกบู๊ทจากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลชั้นนำ ราชวิทยาลัยต่างๆในการดูแลของแพทยสมาคม ซึ่งโครงการฯได้เป็นตัวแทนของ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกบู๊ทแสดงตัวอาหารที่นิยมบริโภคทั่วไปพร้อมทั้งแสดงปริมาณเกลือที่เป็นส่วนผสมของอาหารเหล่านั้น และยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยนักกำหนดอาหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการเล่นเกมแจกของรางวัล ซึ่งบู๊ทของโครงการฯเป็นที่สนใจของทั้งนักเรียนนักศึกษา แพทย์ และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

ในวันที่ 2 ต.ค. 2555 โครงการฯได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร มาสาธิตการประกอบอาหารลดเค็มได้แก่ ผักม้วน 5 สีน้ำแดง ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการแจกอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมกันอย่างถ้วนหน้า และในช่วงบ่าย มีการเสวนาเรื่อง “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค” โดย นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานโครงการฯ แพทย์หญิงวีรนุช รอบสันติสุข สาขาโรคความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และนักกำหนดอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม af1) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม