เครือข่ายงดเหล้าตั้งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงขยายผลต้นแบบสู่ระดับอำเภอ

โดย
| |
อ่าน : 2,142

 

เครือข่ายงดเหล้าตั้งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงขยายผลต้นแบบสู่ระดับอำเภอ

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 ที่ห้องประชุมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คณะทำงานประชาคมงดเหล้าและภาคีเครือข่าย ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานรณรงค์สร้างพลังสังคมให้เกิดกระแสและการแก้ปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุ รวมถึงอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรมเน้นสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุในระดับอำเภออย่างเข้มข้น

นายวิทยา  บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในระดับพื้นที่มีทุนเดิมที่เป็นชุมชนปลอดเหล้า เช่น บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น ปัจจุบันสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อีกมาก เรามีตำบลที่ประกาศวาระงานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ที่ตำบลปทุม อ.เมือง และอีกหลายๆ พื้นที่ แม้แต่ในระดับเทศบาลเมือง ที่วารินชำราบ ก็มีการประชาคมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนวาระงานศพปลอดเหล้าเต็มพื้นที่ทุกชุมชน และจากการที่ตนและคณะเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้เข้าพบนายชวน  ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทางคณะเครือข่ายงดเหล้ามีข้อเสนอให้กรมการปกครองได้ช่วยขยายผลไปในทุกอำเภอทั้งประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาต้นแบบคนเลิกเหล้าในหน่วยงานองค์กรต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองในการลดละเลิกเหล้าและอบายมุข การเปิดให้คนที่ไม่เคยดื่มที่มีจำนวนมากกว่าคนดื่มได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลัง และฝากถึงการทำสื่อของเครือข่ายงดเหล้า สสส. ว่าลองคิดสื่อสำหรับคนไม่ดื่มเพราะว่าสื่อคำว่างดเหล้าบางทีคนไม่ดื่มมาตลอดไม่กล้าใช้เนื่องจากไม่ได้ดื่มจึงไม่ได้งดหรือเลิก และที่ประชุมยังเห็นร่วมกันว่าการพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นงานแข่งเรือปลอดเหล้าที่ อ.พิบูลมังสาหาร ช่วยสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

ช่วงบ่ายวันเดียวกันองค์การพระผู้นำนักพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดจัดงานวันยอดกตัญญู (วันลอยกระทง) ขึ้นที่วัดทุ่งศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมสำคัญคือความกตัญญู ที่ได้โปรดมารดาจนบรรลุโสดาบัน ส่วนพระสารีบุตรนั้นได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานในวันเพ็ญเดือนสิบสอง จึงเป็นโอกาสดีที่ควรส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้และรำลึกถึงคุณธรรมความดีที่พุทธอัครสาวกได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดกตัญญู เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในที่ประชุมยังได้พิจารณาคัดเลือกนายวิโรฒ  มีแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังสังคมแทน ผศ.คำผล  กองแก้ว ต้นแบบบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจนจากโลกนี้ไป

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม