ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง

โดย
| |
อ่าน : 1,674

 

ปัญหาเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงในประเทศวันนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาขยะ น้ำเสีย การจราจรติดขัดการลดลงของพื้นที่สีเขียวและปัญหาผังเมือง ด้วยสาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองจำเป็นต้องขยายอย่างรวดเร็วกระทั่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารและปกครองรวมถึงผู้คนในเมืองต่างตั้งรับและปรับตัวไม่ทัน

นับวันปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงและเรื้อรังยากจะแก้ไขด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง ปัญหาเมืองจึงเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายในเมืองจำเป็นต้องร่วมคิดและร่วมทำร่วมกัน

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองรู้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกผู้คนทุกกลุ่มให้หันมามองปัญหาเมืองแล้วร่วมกันแก้ไขทั้งฝ่ายวิชาการ หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และนักเรียนนักศึกษา ในประเด็นขยะ น้ำเสีย การจราจร พื้นที่สีเขียวและผังเมือง ขยายสู่ต้นแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการคิดวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง ผ่านวงเสวนาอีกชั้นหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เมืองหายจากการป่วยไข้ ผู้คนมีสุขภาวะที่ดีและสุขอย่างยั่งยืน

รายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง เป็นรายการสไตล์ documentary + hard talk เพื่อติดตามกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาเมืองด้านต่างๆ ทั้งปัญหาขยะ น้ำเสีย การจราจร พื้นที่สีเขียว และผังเมืองจากคนทุกภาคส่วนในเมือง จากพื้นที่ทดลองขยายสู่เมืองต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ทำสำเร็จมาแล้ว โดยเล่าเรื่องผ่านสารคดีและวงเสวนา โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ สรุปประเด็นในเบรกสุดท้ายของรายการ ก่อเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม