เหล้า-บุหรี่ ติดอันดับ 10 สารเสพติดอันตรายที่สุด

| |
อ่าน : 7,280

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานล่าสุดจาก ประเทศอังกฤษ ที่พบว่าเหล้าและบุหรี่ติดสิบอันดับแรกในกลุ่มสารที่เป็นอันตรายที่สุดที่บริโภคโดยมนุษย์   และอันตรายกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย อาทิ  ฝิ่น และยาอี เป็นต้น

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เปิดเผยว่า รายงานนี้จัดทำโดยศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษา สหราชอาณาจักร โดยประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่างๆ 20 ชนิด ในสามประเด็นคือ อันตรายต่อร่างกาย ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคมในภาพรวม

ผลการวิเคราะห์พบว่า ยาเสพติดที่อันตรายที่สุดสิบอันดับแรก ได้แก่ เฮโรอีน ตามด้วยโคเคน บาร์บิวทัวเรท เมทาโดน แอลกอฮอล์ เคตามีน เบนโซไดอะซีปีน แอมเฟตามีน ยาสูบ และอันดับสิบบูพรีนอร์ฟิน ในขณะที่ฝิ่นติดอันดับที่สิบเอ็ด สารระเหย ติดอันดับที่สิบสอง  แอลเอสดีติดอันดับที่สิบสี่ และยาอีติดอันดับที่สิบแปด

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ในกลุ่มสารเสพติดสิบอันดับแรก มีสี่ชนิดเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย สี่ชนิดเป็นยาเสพติดควบคุมที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์ และมีเพียงสองชนิดคือแอลกอฮอล์และยาสูบที่เป็นสิ่งเสพติดที่ขายได้อย่างเสรี ในส่วนข้อมูลคนที่เสียชีวิตพบว่ายาสูบทำให้ชาวอังกฤษเสียชีวิตมากที่สุด ปีละ 114,000 คน สุรา 40,000  คน  ในขณะที่ยาเสพติดอีกแปดชนิดที่เหลือทำให้เสียชีวิตรวม 1,673 คน จากเฮโรอีน 700 คน โคเคน 406 คน และแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 35 คน  ในขณะที่ยาสูบเป็นสาเหตุร้อยละ 40 ของผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และสุราเป็นสาเหตุร้อยละ 50 ของผู้ที่เข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยและประเทศอังกฤษมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 11-12 ล้านคน แต่คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 50,000 คน หรือครึ่งหนึ่งของอังกฤษ ทั้งนี้แนวโน้มจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น เมื่อคนไทยมีอายุยืนขึ้นและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น ทุกฝ่ายในสังคมไทยจึงต้องช่วยกันลดจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ด้วยการไม่เริ่มสูบบุหรี่หรือเป็นกำลังใจให้คนที่คุณรักเลิกบุหรี่ให้ได้ และช่วยกันสนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  เพื่อลดจำนวนเยาวชนไทยที่จะตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่      

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่        

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม